سازمان دانش آموزی

ثبت نام دانش آموز پیشتاز

مرکز اطلاع رسانی سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات شخصی

جنسیت *:
آیا در مجامع عضویت داشته اید؟
بعد از کلیک برروی تاریخ تولد در پنجره باز شده می توانید با کلیک برروی هر کدام از مقادیر سال یا ماه مقدار مورد نظر را انتخاب نمایید.

اطلاعات تماس

اطلاعات مدرسه

اطلاعات مقطع و رشته تحصیلی